Bezpečnost komunikační infrastruktury

Svým zákazníkům poskytujeme komplexní a kvalifikovaný přístup k jejich požadavkům v těchto oblastech:

Podpora poskytovaná pomocí služeb bezpečnostních řešení je tvořena jednotlivými modulárními službami a platformami produktů, které lze vhodně kombinovat k pokrytí celé problematiky správy, dohledu, údržby a rozvoje síťového řešení.

Zabezpečení koncových bodů (Endpoint Security)

Uživatelské notebooky a počítače představují velmi vysokou bezpečnostní hrozbu jak pro možnost zcizení nebo zneužití citlivých dat, tak i jako potencionální zdroj, odkud se může nákaza dostat do podnikové sítě. Nutná je komplexní ochrana těchto koncových bodů – nasazení antivirových programů, antispyware, rootkitů, personálních firewallů a řešení pro šifrování lokálních dat.

Internetová bezpečnost (GTW security)

Pro ochranu před vnějšími hrozbami z internetu nabízíme zákazníkům:

VPN/SSL
Systémy poskytují vzdálený internetový přístup k aplikacím bez nutnosti instalace klientského software. Umožňují podniku velmi efektivně a separátně realizovat bezpečný přístup jeho mobilním zaměstnancům, obchodním partnerům a zákazníkům, neboť mají komplexní funkce pro řízení přístupu k aplikačním a síťovým zdrojům podniku na základě profilu uživatelů či skupin. Systémy využívají bezpečnostní protokol SSL, který je dnes implementován v každém webovém prohlížeči. Výsledná řešení tak eliminují potřebu implementace a údržby softwaru na straně klientů.

Firewall
Firewall je prvek zajišťující bezpečnostní hradbu mezi počítačem a Internetem. Existují dva základní druhy firewallů – softwarové programy nebo pevná zařízení podobná síťovému přepínači. Oba druhy firewallů fungují na stejném principu. Obsahují seznam pravidel, podle kterých se může odehrávat komunikace Vašeho počítače s vnější sítí.

IDP a IDS
Produkty pro detekci a prevenci průniků (IPS) integrují aplikační a síťovou přehlednost s funkcemi pro prozkoumání a nápravu incidentů, což zákazníkům umožňuje rychle a spolehlivě implementovat in-line prevenci útoků. Systémy dokáží efektivně identifikovat a zastavit jak útoky na úrovni sítě, tak i útoky na úrovni aplikací, a to dlouho předtím, než mohou způsobit škodu. Toto řešení minimalizuje čas a náklady spojené s řešením průniků. Systémy IPS dále poskytují informace o serverech a aplikacích, které mohly být do sítě instalovány bez vědomí administrátora.

Web security, URL filtering
Jedním z důvodů proč filtrovat přístup na určité webové stránky je riziko možnosti napadení počítače a následně i celé počítačové sítě škodlivým software (např. spyware nebo počítačovými viry), který se často na stránkách s pochybným nebo dokonce nelegálním obsahem vyskytuje. Následné řešení této situace a odstraňování podobných napadení, která mohou někdy vyústit až v poškození nebo ztrátu důležitých dat, může negativně ovlivnit činnost celé firmy.

Autentizační řešení
V oblasti ICT, kdy je komunikace vedena elektronickou formou, je kladen důraz na ověření identity především z hlediska bezpečnosti systémů a dat, ale také v návaznosti na platné legislativní normy.

Typy řešení:
• jednofaktorová autentizace uživatele (přístupové heslo)
• dvoufaktorová autentizace uživatele (přístupové heslo, hardwarový token či karta, která obsahuje přístupové údaje)

Mail security
V době rostoucí mailové komunikace je zapotřebí doručovat jen to, co má být doručeno. Bez jakékoli obrany dostáváme spoustu nevyžádaných zpráv, které mohou být bezpečnostní hrozbou a zahlcovat IT infrastrukturu. Nástroje, které slouží k zabezpečení mailové komunikace, jsou zejména antispam, antivir a filtrace citlivých informací.