VPN a VoIP

V současné době jsou velmi žádaná řešení, která nabízejí technologie VPN a VoIP. Dokáží významným způsobem rozšířit možnosti elektronické komunikace, zajistit vysoký bezpečnostní standard a oproti běžně využívaným prostředkům přináší významné finanční úspory.

VPN sítě - bezpečná komunikace

Pokud se firma rozrůstá a zvětšuje počet poboček, vyvstává jeden z problémů, jež, je nutné vyřešit, a sice vzájemně propojit informační infrastrukturu odlehlých pracovišť. Řešením v tomto případě může být síť VPN (Virtual Private Network). Je to síť soukromá, která využívá veřejného propojení (nejčastěji internetu) ke spojení vzdálených bodů a uživatelů. Síť VPN vzdáleným spolupracovníkům zajišťuje přístup k firemním serverům a intranetu, spojuje pobočky firem a tvoří extranety mezi důvěrnými partnery. Rozlišujeme dva typy sítě VPN: Remote-Access a Site-to-Site.

Remote-Access

Uživatelé pracující doma nebo na cestách mohou používat spojení sítě VPN k uskutečnění vzdáleného přístupu se serverem v organizaci a používat přitom infrastrukturu veřejné sítě, takové jako je např. internet. Tento typ sítě je obzvláště užitečný pro firmy, které mají vzdálené a často se přemísťující pracovníky.

Site-to-Site

V rámci architektury Site-to-Site VPN můžeme rozlišit dva druhy použití sítě VPN:

Chtěli byste více informací o možnostech VPN sítí?
Uvítali byste možnost konzultace využití VPN technologií pro Vaší organizaci?
Neváhejte nás kontaktovat.

Voice over IP - komunikace budoucnosti

IP telefonie je moderní způsob hlasové komunikace, který využívá stejnou síť, jaká se používá při datovém přenosu. Oproti tradiční telefonii již nejsou zapotřebí hlasové ústředny a zvláštní telefonní síť. IP telefonie umožňuje organizacím jednoduchý přechod z tradiční telefonní sítě na IP síť, aniž by to nějak omezovalo uživatele. Tato kombinace služeb přenosu hlasu a dat do jedné sítě přináší výhody, jako nižší kapitálové náklady, zjednodušenou obsluhu a konfiguraci, lepší integraci vzdálených lokalit a poboček s firemní sítí.

Pracovníci měnící často kancelář nebo lokalitu uvnitř budovy si mohou díky IP telefonii „nosit“ s sebou své telefonní číslo, aniž by bylo nutné rekonfigurovat telefonní ústřednu a opětovně propojovat kabely mezi místnostmi.

Hlasová služba je v tomto případě (včetně meziměstského volání) celkově realizována jako služba Voice over IP. Veškeré vnitřní rozhovory se tak mohou provádět mnohem levněji nebo zcela zadarmo. Komunikace s vnějším světem probíhá v rámci daného telefonního pásma, čili za cenu místního hovoru.