Komunikační infrastruktura

Společnost AboutNet poskytuje služby návrhu, realizace, správy a servisu sítí LAN/MAN/WAN. Služby představují vybudování komunikačního prostředí pro aplikace používané u zákazníka. Dále zajišťuje oblast bezpečnosti informačních a komunikačních systémů, kterou komplexně ošetřují na nejvyšší profesionální úrovni. Řeší veškeré potřeby zasíťování – od návrhu a instalace, přes údržbu a servis, až po likvidaci zastaralé technologie a její nahrazení novou.

Servery

V rámci správy datové sítě jde u serverů zejména o služby spojené s jejich údržbou. Systémové prostředky serverů musí splňovat takový stav, kdy dojde ke správné a stabilní funkci systému jako takového. Servery jsou nepřetržitě sledovány tak, aby zajišťovaly bezproblémový chod. Součástí správy jsou aktualizace všech potřebných programů a služeb v takové míře, aby byla zajištěna jejich maximální spolehlivost. Spolehlivost a bezpečnost zajišťujeme především administrací a celkovou údržbou serverů. Nedílnou součástí je dohled nad zajištěním bezpečnosti serverů jako je například evidence sdílených prostředků či nastavení ochranných prvků a sledování pokusů o neoprávněné vniknutí.

Strukturované kabelážní systémy 

Strukturovaná kabeláž je univerzální integrovaný kabelážní systém, který slouží pro potřeby přenosů dat v počítačových sítích, přenos hlasu v telefonních sítích a často plní i další úlohy v komunikačních systémech budov. Standardizace kabeláží podle světových i českých norem (ANSI/TIA/EIA-568-A, ISO/IEC 11801, ČSN EN 50173) garantuje ochranu investic do budoucna.   

Dodáváme:

Na strukturované kabelážní systémy poskytujeme dlouholeté záruky (až 25 let) na jednotlivé komponenty a systémové záruky na přenosové parametry instalovaného systému jako celku.

V oblasti strukturovaných kabeláží nabízíme: