Počítačové sítě

Mluvíme-li o počítačových sítích, jenž jsou nedílnou součástí naší každodenní činnosti, pak tyto sítě realizují spojení a výměnu informací mezi počítači a umožňují uživatelům digitální komunikaci za účelem sdílení společných zdrojů nebo výměny zpráv. Mezi nejčastější počítačové sítě počítáme LAN sítě (lokální sítě), které spojují uzly v rámci jedné budovy nebo několika blízkých budov do vzdálenosti řádově stovek metrů.

Pro spojování a komunikaci v rámci těchto sítí i mimo ně jsou nejčastějšími přenosovými prostředky přepínače (switch) a směrovače (router).

Přepínače

Switch (přepínač) je aktivní síťový prvek propojující jednotlivé segmenty sítě. Switch obsahuje větší či menší množství portů (až několik stovek), na něž se připojují síťová zařízení nebo části sítě. Pojem switch se používá pro různá zařízení v celé řadě síťových technologií.

Směrovače

Router neboli směrovač je síťové zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá datagramy směrem k jejich cíli. Router na rozdíl od switche spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data. Routování probíhá na třetí (síťové) vrstvě sedmivrstvého modelu ISO/OSI.