Konzultační služby pomáhají podnikům při strategickém plánování jejich budoucího rozvoje a maximalizují využití prostředků informačních technologií v oblasti řízení pro potřeby vrcholového managementu za účelem naplnění poslání jejich společností.

Techničtí pracovníci naší společnosti poskytují svým zákazníkům konzultace při výstavbě IT infrastruktury. Z důvodu respektování potřeb, stávajícího prostředí a záměrů zákazníka poskytujeme konzultace již při přípravě projektu.

Důraz je kladen na maximální možnou ochranu investic zákazníka a to zejména s ohledem na tvorbu a dodávku.

Naše společnost poskytuje konzultační služby v těchto IT/IS oblastech: