Huawei Technologies je největším dodavatelem síťových a telekomunikačních zařízení v Čínské lidové republice, který se specializuje na výzkum, vývoj, výrobu a prodej komunikačních zařízení, a poskytování síťových služeb telekomunikačním operátorům. Spolupracuje a poskytuje svoje služby pro více jak 45 z 50-ti top telekomunikačních operátorů celosvětově a každoročně invetsuje okolo 10 procent svých veškerých příjmů do výzkumu a vývoje.

Huawei se věnuje klíčovým trendům v průmyslu oblasti IP, IP/MPLS, architektury a virtualizace, IPv6, mobilních širokopásmových připojení a video aplikací. Velkou měrou se podílí na jejich nejnovějším vývoji. Huawei nabízí kompletní portfolio produktů pro telekomunikace zahrnující mobilní, páteřní a přenosové sítě, datové komunikace, služby s přidanou hodnotou, terminálů a služeb.

Více informací najdete na stránkách huawei.com